Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακό » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ιδρυτές Καθηγητές » Δρ Χρούσος Γεώργιος

Δρ Χρούσος Π. Γεώργιος


Καθηγητής και Διευθυντής της Α΄Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης κατέχει την έδρα της UNESCO για την Εφηβική Ιατρική (Chair on Adolescent Health Care).

Υπεύθυνος μαθήματος Στρες Υγεία και Ασθένεια

Υπεύθυνος μαθήματος Στρες και Γεγονότα ζωής.

 

 

Ενδεικτικοί τίτλοι διαλέξεων του στο Μ.Π.Σ

“Stress Endocrinology- Introduction to the stress system” (Η ενδοκρινολογία του στρες Εισαγωγή στο σύστημα του στρες)

“Stress and inflammation” (Στρες και φλεγμονή)

“Stress and reproduction” (Στρες και αναπαραγωγή)

“Stress and obesity” (Στρες και Παχυσαρκία)

“Surgical stress” (Χειρουργικό στρες)

“Sleep and stress” (Στρες και ύπνος)

“Stress and depression” (Στρες και κατάθλιψη)

“Stress and gender” (Στρες και φύλο)

“Early responses to stress” (Στρες και πρώιμες εμπειρίες)

“Climate change and health” (Κλιματικές αλλαγές και υγεία)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Nader N, Chrousos GP and Kino T (2010) Interactions of the Circadian CLOCK System and the HPA Axis. Trends Endocrinol Metab 21(5): 277-86 

 2. Chrousos GP (2009) Stress and Disorders of the Stress System. Nat Rev Endocrinol. 5(7): 374-81 

 3. Kino T and Chrousos GP (2007) Virus-mediated Modulation of the Host Endocrine Signaling Systems: Clinical Implications. Trends Endocrinol Metab. 18: 159-166 

 4. Chrousos G. P., (2000) The Stress Response and Immune Function: Clinical Implications, The 1999 Novera H. Spector Lecture. Ann. New York Acad. Sci., 917:38-67. 

 5. Elenkov, I.J., Chrousos, G.P. (1999) Stress Hormones, Th1/Th2-patterns, Pro/Anti- Inflammatory Cytokines and Susceptibility to Disease. Trends Endo Metab., 10:359-368 

 6. Chrousos G.P. (1998) Stressors, Stress and Neuroendocrine Integration of the Adaptive Response: 1997 Hans Selye Memorial Lecture. Ann. NY Acad. Sci. 851:311-335. 

 7. Chrousos G.P., Torpy D., Gold P.W. (1998) Interactions Between the Hypothalamic-Pituitary- Adrenal Axis and the Female Reproductive System: Clinical Implications. Ann. Intern. Med.129:229-240. 

 8. Papanicolaou, D.A., Wilder, R.L., Manolagas, S.C., Chrousos, G.P. (1998) The Pathophysiologic Roles of Interleukin-6 in Humans. Ann. Intern. Med. 128:127-137.
 1. Chrousos G.P., Detera-Wadleigh S., Karl M. (1993) Syndromes of Glucocorticoid Resistance. Ann. Int. Med., 119:1113-1124.

 2. Chrousos G.P. (1995) The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis and Immune-Mediated Inflammation. N. Engl. J. Med. 332:1351-1362.

 3. Chrousos G.P., Gold P.W. (1992). The Concepts of Stress and Stress System Disorders: Overview of Physical and Behavioral Homeostasis. JAMA 267:1244-1252.

 4. Gold, P.W., Loriaux, D.L., Roy, A., Kling, M.A., Calabrese, J.R., Kellner, C.H., Nieman, L.K., Post, R.M., Pickar, D., Galluci, W., Avgerinos, P., Paul, S., Oldfield, E.H., Cutler, G.B., Chrousos, G.P. (1986).Responses To Corticotropin-Releasing Hormone in the Hypercortisolism of Depression and Cushings-Disease - Pathophysiologic and Diagnostic Implications. New England Journal of Medicine 314:21 1329-1335

 5. Gold, P.W., Goodwin, F., Chrousos, G.P. (1988) Clinical and Biochemical Manifestations of Depression: Relationship to the Neurobiology of Stress. (Part I and Part 2) N. Engl. J. Med. 319: 348-353 and 319: 413-420.