Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακό » Ανθρώπινο Δυναμικό » Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Τρέχοντα Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

Η Συντονιστική Επιτροπή  (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής από τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

Διευθύντρια: Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας.

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Σιαχανίδου Σουλτάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας.

Μέλος: Καττάμης Αντώνης,  Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας- Ογκολογίας.

Μέλος: Μπακοπούλου Φλώρα,  Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής 

Μέλος: Ζουμάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιοχημείας

Μέλος: Γιαπιτζάκης Χρήστος,  Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής