Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακό » Γενική Περιγραφή » Γιατί να παρακολουθήσω » Επαγγελματίες Υγείας-Κοινωνικοί Επιστήμονες-Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες Υγείας-Κοινωνικοί Επιστήμονες-Εκπαιδευτικοί

Το στρες, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας και σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητο ως κινητήριος δύναμη, ενέχοντας έτσι και μία θετική διάσταση. Ωστόσο, η διαρκής ή μακροχρόνια έκθεση στο στρες, καθώς και ο αναποτελεσματικός έλεγχος του οδηγούν σε καταστροφικές για το σύνολο της υγείας συνέπειες. Το μέγεθος «επιδημίας» που έχει αποκτήσει το νοσογόνο στρες στη ζωή, μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος με ευκολία παρατηρώντας ακόμη και την δική του καθημερινότητα, τον χώρο εργασίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις, ειδικότερα σήμερα όπου η οικονομική κρίση, οι μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας και επαναδιαμόρφωσης βασικών θεσμών όπως η εργασία, η οικογένεια, η εκπαίδευση και άλλες σταθερές δομές πλήττονται από διαρκείς αλλαγές που απαιτούν προσαρμογή.

Οι επιστήμονες από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών και της εκπαίδευσης, είναι κρίσιμο να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες μιας κοινωνίας υπό διαρκή πίεση, αναμόρφωση και αλλαγές. Κατανοώντας τον τρόπο που το στρες επιδρά σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις τόσο προς το άτομο όσο και προς συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Στο Μ.Π.Σ.αναλύονται κριτικά και αναδεικνύονται λύσεις που αφορούν στο κοινωνικό στρες, το στρες στην οικογένεια, στον χώρο εργασίας, στον χώρο της εκπαίδευσης, χώροι όλοι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας. Θίγονται θέματα που άπτονται των έμφυλων αλλά και κοινωνικών ανισοτήτων και η σχέση τους με το στρες και την υγεία, καθώς και ζητήματα που αφορούν σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως οι μετανάστες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έφηβοι. Ο ρόλος του στρες στις διάφορες δομές, φυλακές, κέντρα απεξάρτησης κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάται μια εξειδικευμένη γνώση και ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε επιστήμονα που επιθυμεί να εργαστεί σε επίπεδο κοινότητας. Δημιουργείται ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη του σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα του τον σημαντικό ρόλο του στρες, αλλά και της αντιμετώπισής του. Η εξειδίκευση αυτή καλύπτει ένα μεγάλο υπάρχον κενό στην εκπαίδευση των κοινωνικών επιστημόνων καθώς δεν υπάρχει σε βάθος γνώση αντίστοιχη προπτυχιακή ή άλλη μεταπτυχιακή εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Τέλος, το εν λόγω μεταπτυχιακό προσφέρει πέραν των ατομικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει στο χώρο εργασίας του και μία ευκαιρία για ατομική ενδυνάμωση και βελτίωση του εαυτού. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ένας εκπαιδευτικός για παράδειγμα που μπορεί να αναγνωρίσει το στρες των μαθητών του, στρες που μπορεί να σχετίζεται με τις εξετάσεις, με την διαδικασία της κοινωνικοποίησης των μαθητών του, με φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, της προβληματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο κτλ. το στρες των γονέων, το στρες των μαθητών της ειδικής αγωγής, το στρες των συναδέλφων εκπαιδευτικών, κατανοεί παράλληλα και μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το στρες που απορρέει και από τον δικό του ρόλο και την εργασία του και επηρεάζει τον ίδιο. Έτσι, επιτυγχάνεται και η ατομική του ενδυνάμωση, αλλά και ενισχύεται η προσφορά και ο ρόλος του στον επαγγελματικό χώρο και στις υποχρεώσεις του σε αυτόν.