Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακό » Γενική Περιγραφή » Ποιοι γίνονται δεκτοί

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Ήδη στα 6 έτη λειτουργίας του, 160 φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προερχόμενοι από διαφορετικά γνωστικά πεδία, καλύπτοντας τοιουτοτρόπως ένα εύρος προπτυχιακών σπουδών συμπεριλαμβανομένων των επιστημών υγείας- γιατροί όλων των ειδικοτήτων, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας- των κοινωνικών επιστημών, αλλά και των επιστημών της ψυχολογίας, της ειδικής αγωγής και της παιδαγωγικής, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές. Εκ των αποφοίτων, ένας σημαντικός αριθμός συνέχισε τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο, ενώ είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δεδομένα, σε ποσοστό άνω του 60% οι απόφοιτοι μας εργάζονται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του στρες.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι αρκετοί απόφοιτοι ιδιωτεύουν ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι διαχείρισης του στρες και προαγωγής της υγείας, δουλεύοντας με διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Αυτοί που παραμένουν στο ίδιο επάγγελμα, το ασκούν με διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο στη νέα αντίληψη της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Στο Πρόγραμμα μας γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων οι:
• Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, MME, Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
• Κάτοχοι πτυχίου AΤΕΙ Επισκεπτών−τριών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
• Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ATΕΙ. Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του ΠΜΣ για τυχόν διευκρινήσεις αναφορικά με την συνάφεια του προπτυχιακού σας τίτλου σπουδών.