Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακό » Γενική Περιγραφή » Τι είναι Στρες;

Τι είναι στρες;

Το στρες αποτελεί διαταραχή της ομοιόστασης του οργανισμού, που διαταράσσει την ισορροπία των λειτουργιών του σώματος, με αποτέλεσμα να συνδέεται με όλο το σύγχρονο νοσολογικό φάσμα, αλλά και την υιοθέτηση ανθυγιεινών συνηθειών.

Η κρισιμότητα και η επιτακτικότατα κατανόησης της ψυχονευροενδοκρινολογίας του στρες, της διάγνωσης, της μέτρησης και τελικά του αποτελεσματικού ελέγχου του από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, γίνεται εμφανής από τον όγκο των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών (περισσότερες από 300.000 εργασίες στο Medline). Εν τέλει, η πλήρης εξειδίκευση στο στρες εξυπηρετεί τη σύγχρονη επιστημονική ανάγκη, για τη διενέργεια μελετών «μεταφραστικού τύπου» (translationalresearch). Ταυτόχρονα, η ίδια η κλινική πράξη και εμπειρία όσων εργάζονται σε δομές φροντίδας υγείας, έχει δείξει ότι ένας μεγάλος αριθμός συμπτωμάτων και παθολογίας σχετίζεται με το στρες.

Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι το 50-75% της σύγχρονης νοσολογίας σχετίζεται με την ψυχονευροενδοκρινολογία του στρες, ενώ σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σχεδόν το 50% των επισκέψεων και το 1/3 των επισκεπτών σε εξωτερικά ιατρεία, αφορούν σε προβλήματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το στρες.