Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Tsoli S, Vasdekis S, Tigani X, Artemiadis A, Chrousos G, Darviri C. A novel cognitive behavioral treatment for patients with chronic insomnia: A pilot experimental study. Complement Ther Med. 2018 Apr;37:61-63. doi: 10.1016/j.ctim.2018.01.015.  

Oikonomidi T, Vikelis M, Artemiadis A, Chrousos GP, Darviri C. Reliability and Validity of the Greek Migraine Disability Assessment (MIDAS) Questionnaire. Pharmacoecon Open. 2018 Mar;2(1):77-85. doi: 10.1007/s41669-017-0034-3

Kampoli, G. D., Antoniou, A.-S., Artemiadis, A., Chrousos,. G. P., & Darviri, C. (2017). Investigating the Association between School Bullying and Specific Stressors in Children and. Adolescents. Psychology, 8, 2398-2409. https://doi.org/10.4236/psych.2017.814151.

Kourmousi N., Darviri C., Varvogli L., Alexopoulos E.C. Teacher Stress Inventory: validation of the Greek version and perceived stress levels among 3447 educators. Psychology Research and Behavior Management. Psychol Res BehavManag. 2015 Mar 6;8:81-8. doi: 10.2147/PRBM.S74752.

Panagiotopoulos G, Galanakis M, Varvogli L, Chrousos G, Darviri C. (2015). Validation of the Greek version of Mini Tinnitus Questionnaire as a Brief Screening Test for Assessment of Tinnitus related Distress: Our experience in three hundred and one adult patients. ClinOtolaryngol. 2015 Jan 31. doi: 10.1111/coa.12383

Kakoulakis, C., Galanakis, M., Bakoula-Tzoumaka, C., Darvyri, P., Chroussos, G., & Darvyri, C. (2015). Validation of the Negative Acts Questionnaire (NAQ) in a Sample of Greek Teachers. Psychology, 6, 63-74

Vasdekis SN, Roussopoulou A, Lazaris A, Antonopoulos CN, Voumvourakis K, Darviri C, Tsivgoulis G.Stress Management in Patients Undergoing Carotid Endarterectomy for Carotid Artery Stenosis: A Pilot Randomized Controlled Trial.Ann Vasc Surg. 2015 Oct;29(7):1400-7. doi: 10.1016/j.avsg.2015.05.006

Anna Koumarianou, Panagiotis Pelekasis, Martha Kontogoni and Christina Darviri. How to Encounter the Development of Panic Disorder During Adjuvant Breast Cancer Chemotherapy: A Case Study. J Clin Case Rep 2015, 5:1

Eleni Michalopoulou, Georgia Tzamalouka, George P. Chrousos and Christina Darviri (2015). Stress Management and Intimate Partner Violence: A Randomized Controlled Trial. Journal of Family Violence. J Fam Viol (2015) 30:795–802. DOI 10.1007/s10896-015-9740-8

Evangelos C. Alexopoulos, Vassiliki Palatsidi, Xanthi Tigani, Christina Darviri. (2014). Exploring Stress Levels, Job Satisfaction and Quality of Life in a Sample of Police Officers in Greece. Safety and Health at work, 5 (4), 210–215 

Panagiota Darvyri, Michael Galanakis, Adamantios G. Avgoustidis, Niki Pateraki, Spyros Vasdekis, Christina Darviri. The Revised Intrinsic/Extrinsic Religious Orientation Scale in a Sample of Attica’s Inhabitants. Psychology, 2014, 5, 1557-1567

Panagiota Darvyri, Michael Galanakis, Adamantios G. Avgoustidis, Spyros Vasdekis, Artemios Artemiadis, Xanthi Tigani, George P. Chrousos, Christina Darviri. The Spiritual Well-Being Scale (SWBS) in Greek Population of Attica. Psychology, 2014, 5, 1575-1582

Angeliki Sakketou, Michael Galanakis, Liza Varvogli, George Chrousos, Christina Darviri. Validation of the Greek Version of the “Job Stress Measure”. Psychology, 2014, 5, 1527-1535

Christina Darviri, Peristera-Eleni Legaki, Panagiota Chatzioannidou, Charalambos Gnardellis, Christina Kraniotou, Xanthi Tigani, Evangelos C. Alexopoulos. Adolescent Stress Questionnaire: Reliability and validity of the Greek version and its description in a sample of high school (lyceum) students. Journal of Adolescence 37 (2014) 1373-1377

Christina Darviri, Evangelos C Alexopoulos, Artemios K Artemiadis, Xanthi Tigani, Christina Kraniotou, Panagiota Darvyri, George P Chrousos. The Healthy Lifestyle and Personal Control Questionnaire (HLPCQ): a novel tool for assessing self-empowerment through a constellation of daily activities. BMC Public Health 2014, 14:995

Eleni Tsiouli, Vassilis Pavlopoulos, Evangelos C. Alexopoulos, George Chrousos, Christina Darviri. (2014). Short-term impact of a stress management and health promotion program on perceived stress, parental stress, health locus of control and cortisol levels in parents of children and adolescents with Diabetes Type 1: A pilot randomized controlled trial. EXPLORE: The Journal of Science & Healing. Explore: The Journal of Science and Healing, 10 (2), 88-98.

Evangelos C Alexopoulos, Marilena Zisi, Georgia Manola, Christina Darviri. Short-term effects of a randomized controlled worksite relaxation intervention in Greece. Ann Agric Environ Med. 2014; 21(2):382-387 
Panagiota A. Dimou, Flora Bacopoulou, Christina Darviri, George P. Chrousos. (2013). Stress management and Sexual Health of Young Adults. A Pilot Randomized Controlled Trial. Andrologia. ICID: 1108609

Christina Tragea, George P. Chrousos, Evangelos C. Alexopoulos, Christina Darviri. (2014). A randomized controlled trial of the effects of a stress management program during pregnancy. Complementary Therapies in Medicine, 22, 203—211. 

Galanou Christina, Galanakis Michael, AlexopoulosEvangelos, Darviri Christina (2014). Rosenberg Self-Esteem Scale Greek validation on Student Sample. Psychology, Scientific Research, 5 (8) DOI: 10.4236/psych.2014.58093
Christaki M., Yfandopoulou P. (2014) Progressive Muscle Relaxation as Treatment option for children/adolescents with functional abdominal pain. Health Science Journal 18(2): 187-192.

Linardatou C, Parios A, Varvogli L, Chrousos G, Darviri C. An 8-week stress management program in pathological gamblers: A pilot randomized controlled trial. Journal of Psychiatric Research, Volume 56, September 2014, Pages 137-143

Efstathia V. Koloverou, Nikolaos K. Tentolouris, Chryssa G. Bakoula, Christina Darviri, George P. Chrousos. Implementation of a stress management program to outpatients with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial. HORMONES 2014, 13:1-10

Alexia L Katsarou, Marios M Vryonis, Athanassios D Protogerou, Evangelos C Alexopoulos, ApostolosAchimastos, DimitriosPapadogiannis, George P Chrousos, Christina Darviri (2014). Stress management and dietary counseling in hypertensive patients: a pilot study of additional effect. Prim Health Care Res Dev, 21;15(1):38-45.

Eva Karatza, Dimitra Kourou, Michael Galanakis, Liza Varvogli, Christina Darviri. Validation of the Greek version of Perceived Stress Questionnaire:  Psychometric properties and factor structure in a population- based survey. Psychology, 2014, 5, 1268-1284

Kalaitzidou, I., Venetikou, M. S., Konstadinidis, K., Artemiadis, A. K., Chrousos, G. and Darviri, C. (2013), Stress management and erectile dysfunction: a pilot comparative study. Andrologia. doi: 10.1111/and.12129
Bougea AM, Spandideas N, Alexopoulos EC, Thomaides T, Chrousos GP & Darviri C. (2013). Effect of the emotional freedom technique on perceived stress, quality of life, and cortisol salivary levels in tension-type headache sufferers: a randomized controlled trial. Explore (NY), 9(2):91-9.

Ioannis Christakis, Marios T Pagkratis, Lisa Varvogli, Christina Darviri, George Chroussos. (2012). Measuring the stress of the surgeons in training and use of a novel interventional program to combat it. J Korean Surg Soc, 82:312-316

E. Christaki, A. Kokkinos, V. Costarelli, E. C. Alexopoulos, G. P. Chrousos & C. Darviri (2013). Stress management can facilitate weight loss in Greek overweight and obese women: a pilot study. J Hum Nutr Diet, 26 Suppl 1:132-9

Elina Tsiouli, Evangelos C. Alexopoulos, Charikleia Stefanaki, Christina Darviri & George P. Chrousos. (2013). Effects of diabetes-related family stress on glycemic control in young patients with type 1 diabetes: Systematic review. Can Fam Physician, 59:143-9.

Artemios K. Artemiadis, Angeliki A. Vervainioti, Evangelos C. Alexopoulos, Antonis Rombos, Maria C. Anagnostouli, Christina Darviri. (2012). Stress Management and Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial. Arch Clin Neuropsychol, 27(4):406-16. 

Darviri C., Fouka G., Gnardellis C., Artemiadis A.K., Tigani X., Alexopoulos E.C (2012). Determinants of Self-Rated Health in a Representative Sample of a Rural Population: A Cross-Sectional Study in Greece. International Journal of Environmental Research and Public Health.; 9(3):943-954.

Gika DM, Artemiadis AK, Alexopoulos EC, Darviri C, Chrousos GP, Papanikolaou K. Use of a relaxation technique by mothers of children with autism: a case-series study. Psychol Rep. 2012 Dec;111(3):797-804.

Darviri C., Artemiadis AK, Tigani X, Alexopoulos EC. (2011). Lifestyle and self-rated health: a cross-sectional study of 3,601 citizens of Athens, Greece. BMC Public Health. 2011 Aug 4;11:619.

Andreou E, Alexopoulos EC, Lionis C, Varvogli L, Gnardellis C, Chrousos GP, Darviri C. (2011). Perceived Stress Scale: reliability and validity study in Greece. Int J Environ Res Public Health. 8(8):3287-98. 

Liza Varvogli, Christina Darviri (2011). Stress Management Techniques: evidence-based procedures that reduce stress and promote health. Health Science journal, 5(2):74-89

Bougea A, Darviri C., Alexopoulos EC (2011). A systematic review of randomized controlled interventions for parents' distress in pediatric leukemia. ISRN Oncol. 2011:959247