Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός 

Σκοπός του ΠΜΣ η «Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης του στρες και της προαγωγής υγείας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώκει να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει ιατρούς και άλλους επιστήμονες από τον χώρο της υγείας, των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της εκπαίδευσης και της αγωγής στην ψυχονευρο(άνοσο)ενδοκρινολογία του στρες και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής υγείας σε μεμονωμένα άτομα, αλλά και σε επιμέρους ομάδες του πληθυσμού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1. Να περιγράφουν και να εξηγούν τους ψυχονευρό/ (άνοσο)ενδοκρινικούς μηχανισμούς σύνδεσης του συστήματος του στρες με την υγεία και την ασθένεια, στο πλαίσιο της καθημερινής τους επαγγελματικής πρακτικής.

2. Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την κατάλληλη επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή βασικής και κλινικής ιατροβιολογικής έρευνας στον τομέα του στρες και της προαγωγής υγείας.

3. Να προτείνουν και να εφαρμόζουν επιστημονικές μεθόδους αντιμετώπισης και ορθής διαχείρισης του στρες στο πλαίσιο της καθημερινής επαγγελματικής τους πρακτικής.

4. Αυτόνομα να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν προγράμματα προαγωγής της υγείας, σε όλα τα επίπεδα πρόληψης, πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς, στο πλαίσιο της εργασίας τους.

5. Να αξιολογούν και κριτικά να μελετούν την σύγχρονή επιστημονική βιβλιογραφία και να δημοσιεύουν οι ίδιοι πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες

Χώροι διδασκαλίας

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο κεντρικό αμφιθέατρο και σε αίθουσα διδασκαλίας του Χωρέμειου Ερευνητικού Κέντρου που βρίσκεται εντός του Ν. Παίδων Αγία Σοφία

Tο ΜΠΣ διατηρεί συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών το οποίο και παραχωρεί στο ΠΜΣ εφόσον αυτό απαιτείται, αίθουσα διδασκαλίας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα αναγράφεται αναλυτικά η αίθουσα και ο τρόπος διεξαγωγής κάθε μαθήματος (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) ενώ κοινοποιούνται στους φοιτητές και οδηγίες πρόσβασης στις σχετικές εγκαταστάσεις.