Αρχική σελίδα » Προσωπικό

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το ανθρώπινο δυναμικό του προγράμματός μας, τόσο σε επίπεδο οργάνων διοίκησης, όσο και του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού. Η ανάθεση διδακτικού έργου στο πρόγραμμα, στοχεύει στην αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού της Ιατρικής Σχολής, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση άλλων αναγνωρισμένων καθηγητών, ερευνητών και επιστημονικών συνεργατών με γνωστικά αντικείμενα και ερευνητικό έργο συναφές με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος.